Artikkelit

Tehokkaimmat ja nykyaikaisimmat lean-koulutukset

Tuotanto Case: Siirtyminen solu-layout:iin toi merkittäviä kustannussäästöjä

Toimintatilanne:

 • Globaali suomalainen kappaletavarateollisuuden yritys
 • Yritys erinomaisesti menestynyt ja sillä on paljon pitkiä työsuhteita sekä pitkät perinteet
 • Layoutit funktionaalisia ja työn tuottavuus heikko
 • Peräkkäiset työvaiheet ovat kaukana toisistaan ja ne vaativat kaksi työntekijää per vuoro

Toimenpiteet:

 • Työvaiheita tutkitaan kapasiteetin käyttöasteella ja havainnointitutkimuksella. Niissä paljastuu, että työvaiheiden kapasiteetin käyttöaste on erittäin alhainen (40 %). Raaka-aineen huono laatu lisää jalostamattoman työn osuutta, joten työ näyttää nopeasti katsottuna tehokkaalta. Perinteisen kiilloitusaineen käyttö lisää laikkojen kulutusta sekä lisää sitä kautta asetusten määrää.
 • Osaston funktionaalinen layout muutetaan solulayoutiksi, joten työvaiheet asettuvat fyysisesti vierekkäin.
 • Raaka-ainetoimittajaa vaihdetaan -> laatuongelmat ja sitä kautta jalostamaton työ vähenevät.
 • Uusi kiilloitusaine vähentää laikkojen kulutusta ja asetusten määrä vähenee.

Tulokset:

 • Rinnakain tehtävä työ lisää henkilökapasiteetin käyttöastetta ja vähentää osastolta yhden henkilötyövuoden per vuoro.
 • Raaka-aineen parempi laatu nopeuttaa kiilloitustyövaihetta 20% ja vähentää tästä syystä aiheutuneita laatukustannuksia 5000€/vuodessa
 • Asetusten määrä vähenee uuden kiilloitusaineen myötä 5 %:lla