Työturvallisuusselvitys - Täytättekö lain vaatimukset?

Tiesitkö, että:

"Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa selvittämään ja tunnistamaan työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä poistamaan työn vaarat mahdollisuuksien mukaan."

Uskottavuuden kannalta on suositeltu tilata turvallisuusselvitys ulkopuoliselta asiantuntijalta, jolla on vuosien kokemus turvallisuusselvitysten tekemisestä sekä kyky nähdä puutteet turvallisuudessa.

Työturvallisuusselvitys on todella vaivaton ja kevyt tapa täyttää lain pykälät vaara- ja haittatekijöiden selvittämisessä.

Selvityksessä havainnoitavat asiat:

  • Sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
  • Järjestys ja siisteys
  • Työpisteen toimivuus, ergonomia, työasennot ja työliikkeet
  • Koneiden kunto ja suojalaitteet
  • Layoutin toimivuus ja tilan käytön tehokkuus
  • Työympäristötekijät
  • Melu
  • Valaistus

Selvityksen havainnointi kestää keskisuuressa yrityksessä n. yhden päivän ja sen jälkeen saat raportin nykytilasta ja toimenpide-ehdotuksen parannustoimenpiteistä.

Yhden päivän selvityksen hinta on normaalisti 1190 € (+ alv + matkakulut).

Voit nyt tilata turvallisuusselvityksen tutustumishintaan 990 € (+ alv + matkakulut).

Nimi *
Nimi