Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Lean Lionin verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Lean Lion Oy
Osoite: Lean Lion Oy, Takamaanrinne 7 B 4, 33870 Tampere

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin (jolloin henkilötiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin) sekä palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilötiedot

  • Yhteystiedot

  • Käyttötiedot

  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Lean Lion Oy:n omissa rekistereissä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Rekisteröity ole itse antanut siihen lupaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Pasi Vastamäki, Lean Lion Oy, Takamaanrinne 7 B 4, 33870 Tampere