Miksi Lean?

Miksi Leania pitäisi käyttää?

Lean johtamisfilosofiaa soveltavat yritykset ovat tavallisesti maailman kannattavimpia ja nopeimmin kasvavia!

Yrityksen prosesseissa Lean vaikuttaa seuraaviin asioihin:

 • Läpimenoajan (asiakkaalta asiakkaalle) sekä asetusaikojen lyhenemiseen
 • Tuottavuuden merkittävään parantumiseen
 • Toimitusvarmuuden kehittymiseen
 • Tapaturmataajuudeen (LTIF) parantumiseen
 • Kustannusrakenteen merkittävään keventymiseen

Lean on asiakaslähtöistä prosessien ja ihmisten johtamista, jossa yrityksen kaikista prosesseista poistetaan arvoa lisäämättömiä toimintoja eli ns. hukkaa (= toimintoja, joista asiakas ei ole valmis maksamaan). Lean on koko organisaation laajuinen johtamisfilosofia, jossa keskitytään asiakkaan saaman arvon maksimointiin ja jatkuvaan oman toiminnan kehittämiseen. Lean linkittyy tiivisti yrityksen strategiaan, koska strategiassa määritetyt asiat jalkautetaan prosessien ja ihmisten kautta käytäntöön. Onkin tärkeää ymmärtää, että strategia on verbi EI substantiivi!

Mistä Lean on lähtöisin? Missä sitä käytetään nyt?

Lean johtamisfilosofia on lähtöisin Japanista Toyotan autotehtaalta 1950-luvulta. Se levisi aluksi ainoastaan autoteollisuudessa, mutta tällä hetkellä se on levinnyt kaikille mantereille ja lähes kaikkiin toimialoihin.

Lean johtamisfilosofiaa käytetään esimerkiksi:

 • Teollisuudessa (niin kappaletavara- kuin prossessiteollisuudessakin)
 • Julkishallinnossa
 • Sairaaloissa
 • Toimistoissa
 • Pankeissa

Lean periaatteita noudatetaan myös myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja jopa startup-yrityksien perustamisvaiheissa!

Kun haluat kattavat perustiedot Leanista, tutustu "Mitä Lean on?" -koulutukseen

Miksi 5S?

5S koostuu nimensä mukaisesti viidestä vaiheesta:

 1. Sortteeraus
 2. Systematisointi
 3. Siivous
 4. Standardisointi
 5. Seuranta

Miksi 5S työkalua pitäisi käyttää?

5S työkalulla aloitetaan hyvin usein Lean-polku, koska se on konkreettinen ja sillä saavutetaan näkyviä tuloksia nopeassa aikataulussa!

5S työkalun hyödyt

 • Parantaa yrityksen siisteyttä, järjestystä ja työturvallisuutta
 • Helpottaa ja nopeuttaa työntekemistä
 • Lisää työviihtyisyyttä
 • Vähentää työvälineiden hukkumista ja kustannuksia
 • Parantaa työn tuottavuutta

Yrityksissä törmätään usein ongelmiin, jotka johtuvat tilan puutteesta. Tilan puutetta voi olla niin tuotannossa, toimistossa kuin IT järjestelmissä. Yleensä tilaa on kuitenkin tarpeeksi, mutta se on täyttynyt ajan saatossa tarpeettomasta tavarasta tai tiedostoista. Tämän takia yrityksissä tehdään tyypillisesti suursiivous, jossa paikat laitetaan kerralla kuntoon! Miksi tämä suursiivous tehdään kuitenkin taas vuoden päästä uudestaan?

Miten tehtaan, toimiston tai esimerkiksi sairaalan kaikki tilat saataisiin pysymään koko ajan työturvallisena, siistinä ja tehokkaana? Yrityksessä käyvät vieraat ja asiakkaat arvostaisivat varmasti myös työturvallista, siistiä ja tehokasta työympäristöä. Ongelman ratkaisuna voisi olla Lean johtamisfilosofiaan liittyvän 5S-työkalun käyttöönotto.

5S konepajassa

5S lääkäriasemalla

Mistä 5S on lähtöisin? Missä sitä käytetään nyt?

5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta.

5S on kuitenkin usein ymmärretty väärin, sillä se ei ole siivousohjelma! Se on jokapäiväinen ja jokaisen omaan työhön kuuluva toimintamalli. Se on yksi Lean johtamismisfilosofian perustyökaluista, jonka toteuttamisen jälkeen voidaan paremmin tunnistaa ja poistaa hukkia (arvoa lisäämättömiä toimintoja) yrityksen prosesseista.

Nykypäivän kehittyneissä yrityksissä kaikki tarpeeton on harkiten poistettu, tavarat ovat siististi paikoillaan ja järjestyksessä. Läheltä piti -tapauksia seurataan ja niitä pyritään aktiivisesti vähentämään. Nolla tapaturmaa -periaatetta ei pidetä teoreetikkojen löpinänä vaan täysin mahdollisena saavuttaa. Siisteydestä ja järjestyksestä ovat tulleet laadukkaan sekä organisoidun yrityksen tunnusmerkkejä. Järjestys luo myös hyvän ulkoasun yritykselle ja antaa hyvän kuvan kumppaneille ja asiakkaille. Tämä kaikki kuitenkin edellyttää asiaan perehtymistä, näkyvää johdon sitoutumista ja ajallista panostusta erityisesti esimiehiltä sekä työntekijöiltä.

Kun haluat kattavat perustiedot 5S-työkalusta, tutustu nyt 5S introkurssiin

5S introkurssi

5S introkurssi