Miksi 5S?

5S vaiheet

5S koostuu nimensä mukaisesti viidestä vaiheesta:

  1. Sortteeraus
  2. Systematisointi
  3. Siivous
  4. Standardisointi
  5. Seuranta

Miksi 5S työkalua pitäisi käyttää?

5S työkalulla aloitetaan hyvin usein Lean-polku, koska se on konkreettinen ja sillä saavutetaan näkyviä tuloksia nopeassa aikataulussa!

5S työkalun hyödyt

  • Parantaa yrityksen siisteyttä, järjestystä ja työturvallisuutta
  • Helpottaa ja nopeuttaa työntekemistä
  • Lisää työviihtyisyyttä
  • Vähentää työvälineiden hukkumista ja kustannuksia
  • Parantaa työn tuottavuutta

Yrityksissä törmätään usein ongelmiin, jotka johtuvat tilan puutteesta. Tilan puutetta voi olla niin tuotannossa, toimistossa kuin IT järjestelmissä. Yleensä tilaa on kuitenkin tarpeeksi, mutta se on täyttynyt ajan saatossa tarpeettomasta tavarasta tai tiedostoista. Tämän takia yrityksissä tehdään tyypillisesti suursiivous, jossa paikat laitetaan kerralla kuntoon! Miksi tämä suursiivous tehdään kuitenkin taas vuoden päästä uudestaan?

Miten tehtaan, toimiston tai esimerkiksi sairaalan kaikki tilat saataisiin pysymään koko ajan työturvallisena, siistinä ja tehokkaana? Yrityksessä käyvät vieraat ja asiakkaat arvostaisivat varmasti myös työturvallista, siistiä ja tehokasta työympäristöä. Ongelman ratkaisuna voisi olla Lean johtamisfilosofiaan liittyvän 5S-työkalun käyttöönotto.

5S konepajassa

5S lääkäriasemalla

Mistä 5S on lähtöisin? Missä sitä käytetään nyt?

5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta.

5S on kuitenkin usein ymmärretty väärin, sillä se ei ole siivousohjelma! Se on jokapäiväinen ja jokaisen omaan työhön kuuluva toimintamalli. Se on yksi Lean johtamismisfilosofian perustyökaluista, jonka toteuttamisen jälkeen voidaan paremmin tunnistaa ja poistaa hukkia (arvoa lisäämättömiä toimintoja) yrityksen prosesseista.

Nykypäivän kehittyneissä yrityksissä kaikki tarpeeton on harkiten poistettu, tavarat ovat siististi paikoillaan ja järjestyksessä. Läheltä piti -tapauksia seurataan ja niitä pyritään aktiivisesti vähentämään. Nolla tapaturmaa -periaatetta ei pidetä teoreetikkojen löpinänä vaan täysin mahdollisena saavuttaa. Siisteydestä ja järjestyksestä ovat tulleet laadukkaan sekä organisoidun yrityksen tunnusmerkkejä. Järjestys luo myös hyvän ulkoasun yritykselle ja antaa hyvän kuvan kumppaneille ja asiakkaille. Tämä kaikki kuitenkin edellyttää asiaan perehtymistä, näkyvää johdon sitoutumista ja ajallista panostusta erityisesti esimiehiltä sekä työntekijöiltä.

Kun haluat kattavat perustiedot 5S-työkalusta, tutustu nyt 5S introkurssiin